اهمیت لیبل در بسته بندی

اهمیت لیبل در بسته بندی

طراحی لیبل چندی است که مورد توجه اهالی و دست اندرکاران صنعت چاپ ایران قرار گرفته است. لیبل کوچک‌ ترین و سبک ترین جزء در بسته بندی‌ هاست. اما این موجود کوچک و ظریف، شخصیت و هویت محصول را رقم می‌ زند و در مواردی مانند شرینک، اگر لیبل نباشد، انگار که هیچ نیست. بنابراین...